Uppdrag

Söker du någon som kan politik och forskning som rör personer med funktionsnedsättning?

Kontakta då mig! Jag föreläser, modererar, skriver och utreder framför allt om funktionshinderspolitik, forskning och om konsekvenserna av ny teknik. Jag har en statsvetenskaplig utbildning och har lång yrkeserfarenhet inom såväl staten som inom den ideella sektorn. Jag har även jobbat med medicinsk-etiska frågor.

2011 publicerade jag en lärobok Funktionshinderspolitik – en introduktion. Se mer på www.funktionshinderspolitik.se. Boken beräknas ges ut i ny upplaga 2017-18.

Jag har utfört uppdrag bland annat för:

  • Myndigheten för delaktighet
  • Handisam
  • Hjälpmedelsutredningen
  • Hörselskadades Riksförbund
  • Hjälpmedelsinstitutet
  • Handikappförbunden
  • Karolinska institutet
  • Teologiska Högskolan
  • Umeå Universitetet

Linkedin: se.linkedin.com/in/lindberglars