Föreläsningar

Jag föreläser och utbildar bland annat kring följande ämnen:

 • Funktionshinderpolitikens historia: Hur svenska funktionshinderpolitiken vuxit fram? Vilka rötter har den? Vad kan vi lära av historien?
 • Funktionshinderpolitikens organisering: Hur är svensk funktionshinderpolitik organiserad? Hur skiljer sig svensk från internationell funktionshinderpolitik? Hur är den påverkats av EU och FN? Vilka utmaningar står svensk funktionshinderpolitik inför?
 • Funktionshinderforskning: Vad är  forskning om funktionshinder? Hur har den vuxit fram och vad har den betytt? Vad är de viktigaste orsakerna som forskningen har kommit fram till att människor med funktionsnedsättning fortfarande befinner sig i en ojämlik position i förhållande till övriga i befolkningen?
 • Funktionshinder och framtiden: Hur kommer människor med funktionsnedsättning att påverkas av den tekniska utvecklingen? Vilka utmaningar står vi inför? Kommer funktionsnedsättning upphöra med exoskelett och cyborgteknologin?

 

Omdömen om föreläsningar vid Myndigheten för delaktighet (MFD)

”Lars engagerande föreläsning om den svenska funktionshinderspolitikens utveckling gav mig många intressanta nyheter som jag inte visste, trots mer än tio års arbete inom området.” 

 ”Den funktionshinderspolitiska historien i Sverige visar på händelser och människosyn som vi i dag absolut inte vill ha tillbaka. Lars Lindbergs föreläsningar ger bra underlag för att diskutera oroande tendenser i dagens samhälle.”

”Lars beskrivning av läget inom svensk forskning inom funktionshindersområdet ger en tydlig bild av läget och framförallt om vad som saknas!”

Referenser

 • Socialstyrelsen
 • Myndigheten för delaktighet
 • Tillgänglighetsdagarna – Funka
 • HSO Göteborg
 • HSO Stockholms stad
 • Hjälpmedelsinstitutet
 • Teologiska Högskolan
 • Umeå Universitetet
 • Folkbildningsrådet
 • ABF