Artiklar

Krönikor

Jag är regelbunden krönikör i tidningen Funktionshinderpolitik, du hittar mina krönikor här. Jag skriver framförallt kring politik och om konsekvenserna av ny teknik.

Artiklar

2014

– Sverige till svars: Om FN:s granskning av den svenska funktionshinderpolitiken (Dagens Omsorg)

– ”Tillgänglighet och inkludering är eftersatt i Sverige”: Intervju med Adolf Ratzka som lanserade idéen med personlig assistans i Sverige (SHT)

2013

Den uppgraderade människan: Om den framtida medicinska utvecklingen (SHT)

2012

Samling runt makt och rättigheter: Intervju med Gerard Quinn, professor i juridik och nestor inom forskning om mänskliga rättigheter (SHT)

2010

Hyllad och kritiserad 20-åring: Den amerikanska diskrimineringslagstiftningen – the Americans with Disabilities Act fyllde 20 år. (SHT)

2009

USA går före inom forskningen kring funktionshinder: Om den amerikanska funktionshinderforskningen och hur den påverkar funktionshinderrörelsen (SHT)

2008

– Ny president – ny handikappolitik: Om den amerikanske presidenten Barack Obama och hans ambitioner inom funktionshinderpolitiken (SHT)