Om mig

Jag är statsvetare och har bland annat vidareutbildat mig inom journalistik och omvärldsbevakning. Jag arbetar i huvudsak som projektledare på Funktionsrätt Sverige och har frilansverksamhet på 20 procent, framförallt med föreläsningar, artiklar och utredningar.

Tidigare arbetsgivare

– Statens medicinsk-etiska råd: Utredningssekreterare, bl a om patientmaktsfrågor och omvärldsbevakning.

– Folkbildningsrådet: Projektledare för regeringsuppdraget Dialog mellan regeringen och det civila samhället.

– Socialdepartementet: Kansliråd och samordnare av funktionshinderspolitiken.

– Handikappombudsmannen: Verksamhetschef för det nationella tillgänglighetscentret.

– Handikappförbundens Samarbetsorgan: Internationell sekreterare.

 

Sekreterare i utredningar

Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som bristande diskriminering (Ds 2010:20).

Alla lika olika, mångfald i arbetslovet (Ds 2000:69).

 

Utbildningsverksamhet

Föreläsare och tidigare kursansvarig för högskoleutbildningen Funktionshinder och mänskliga rättigheter på Teologiska Högskolan.

Kurser kring diskrimineringslagstiftning och bristande tillgänglighet.