Kunskap och politik

Detta är en presentation av den verksamhet som bedrivs inom företaget – Lars Lindberg produktion.
Jag bedriver föreläsnings- och utredningsverksamhet, framförallt kring frågor som rör personer med funktionsnedsättning, forskning och konsekvenserna av ny teknik.